CBV Plaza!
info
Gast

Welkom op het CBV Plaza

Het CBV Plaza is een website voor abonnees van FreeType, LabType en ProType met twee doelen: het extern opslaan van gegevens uit die programma's en het uitwisselen van ProType chargebereidingsvoorschriften (CBV's). Het CBV Plaza is een initiatief van de auteur van FreeType, LabType en ProType. Het uitwisselen van CBV's via het CBV Plaza is een initiatief van L@MA. Deze apothekers vormen ook de publicatiecommissie die de verzameling ingezonden CBV's beheert. Het WINAp biedt hierbij ondersteuning.

Opslaan van gegevens

Op het CBV Plaza kun je databases van FreeType, LabType en ProType opslaan als aanvulling op eigen backups. Als er iets misgaat met eigen backups dan kan het CBV Plaza een laatste hulpmiddel zijn om die gegevens terug te halen.

Uitwisselen van CBV's

Als je eenmaal één of meer ProType databases op het CBV Plaza gezet hebt bestaat de mogelijkheid de CBV's daaruit met andere collegae te delen. Je kunt zelf aangeven of en zo ja welke CBV's aan anderen ter beschikking gesteld worden. Klik hier voor meer informatie.

Hoe werkt het CBV Plaza?

  • Gegevens worden met het CBV Plaza uitgewisseld via een beveiligde verbinding. Om geen beveiligingswaarschuwing te krijgen moet éénmalig het Old Bike Soft basiscertificaat geïnstalleerd worden. Klik hier voor meer informatie.
  • Meld je eenmalig aan bij het CBV Plaza, dat kan op deze pagina.
  • Na acceptatie ontvang je een wachtwoord om bij het CBV Plaza in te loggen.

Kosten

Aan het gebruik van het CBV Plaza zijn op dit moment geen kosten verbonden. Zie ook de disclaimer.